Hot Deal

Toyota Corolla Cross 1.8 HV Premium Safety 2020

฿985,000
฿995,000
20,342 0

Hot Deal

Toyota Corolla Cross 1.8 HV Premium Safety 2020

฿985,000
฿995,000
20,342 0
-10,000 บาท
รู้จักรถมากขึ้นด้วยข้อมูลของรถคันนี้!
ข้อมูลเพิ่มเติม!

Toyota Corolla Cross 1.8 HV Premium Safety 2020

ไมล์ 69,612 ณ วันที่ทำการตรวจสภาพ

****เงื่อนไขเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์ และ บริษัทกำหนดเท่านั้น****

ซื้อสดรับประกันชั้น 1 ราคาพิเศษ จาก 724 market

จัดไฟแนนซ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการถึงที่

เซ็นเอกสาร รู้ผล ภายใน3วันทำการ

#ออกรถได้ทุกอาชีพ (มีที่มาของรายได้ชัดเจน)

#ติดบัตร หรือเป็นคนค้ำ ออกได้

#ผ่านการตรวจสอบ210จุดจริง

0% 100%
เครื่องคำนวณสินเชื่อนี้จะช่วยให้คุณกำหนดการชำระเงินค่างวดต่อเดือนได้ เพียงใส่ ราคารถ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชำระ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนี้มิใช่ข้อเสนอการให้สินเชื่อจาก 724 มาร์เก็ต

เอกสารที่ใช้ในการซื้อรถ

  สำหรับพนักงานบริษัท, ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

  สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารรับรองรายได้โดยมีผู้ค้ำประกัน (กรณีเงินดาวน์ต่ำ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายกิจการ หรือร้านค้าที่คุณเป็นเจ้าของ รวมถึงภาพถ่ายสต๊อกสินค้า, สินค้าที่ทำการ ซื้อ-ขาย, บิล-ใบเสร็จต่างๆ, ใบเสนอราคา (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แผนที่บ้าน และแผนที่ทำงาน

พ.ร.บ.

ERGO

645.21 บาท

คลิกดูรายละเอียด

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล


  จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย
 • 1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
 • 2) 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง
 • 3) 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ข้อ 3)
 • 4) 200 บาท ต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สำหรับ การชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
 • ทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ 1) 2) 3) และ 4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาท สำหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกินเจ็ดคน หรือ รถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกินเจ็ดคน และไม่เกินสิบล้านบาท สำหรับรถที่มี่ที่นั่งเกินเจ็ดคน หรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกินเจ็ดคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฏหมายต่อผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
  จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
 • 1) ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • 2) ความเสียหายต่อร่างกาย สำหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • 3) ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย